באוקטובר הקרוב תתחיל לימודי ממשל ומשפטים. :"אני שמחה שיש טקס בחטיבה שנועד להכיר ולהודות לחיילים שעובדים מאוד קשה למען הצלחת החטיבה ובסופו של דבר לאגף כח אדם. אני גאה להיות חלק מהחטיבה ומהאגף". רומי מספרת שכשמשפחתה בארץ ובחו"ל שמעה על ההצטיינות הם מאוד התרגשו והיא מחכה לראותם בטקס.

– מדוע לדעתה קיבלת את אות ההצטיינות?

"אני מקווה שנבחרתי להיות מצטיינת בגלל המסירות שלי לתפקיד. אני מאוד מאמינה ומתחברת לעבודה שאני עושה ובעשייה שלנו במנהל אוכלוסיות למען אוכלוסיית המיעוטים המשרתים בצה״ל ובזרועות הביטחון. אני חושבת שמשמעת עצמית, מקצועיות ואומץ לשאוף גבוה, מובילים את הבן אדם למצוינות".