חלק מהסיוע במאבק בנגיף הקורונה, בפיקוד העורף הוחלט להקים יחידת מחסנים שמורכבת ברובה מחובשים אנשי מילואים.

היחידה המחסנת משמשת ככוח אדם נוסף שמצטרף למרפאות, למרכזי החיסון ולקופות החולים, ומסייעת בחיסון כלל האוכלוסייה כנגד נגיף הקורונה.

החובשים פרוסים במוקדי הרפואה בכל הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, ובזכותם העומס הרב שיש על צוותי הרפואה בביצוע החיסונים פוחת משמעותית.

הגדוד הוקם בחודש ינואר 2021, ואסף לתוכו חובשים במילואים ובשירות הסדיר מכלל יחידות צה"ל. החובשים "מושאלים" למשימות רפואיות שונות שמסייעות בהתמודדות עם הנגיף, ובסוף כל משימה חוזרים לתפקיד שלהם בשגרה.

נרתמו בפעם השלישית

המשימה הראשונה של הגדוד התחילה בינואר 2021, ונמשכה עד סוף חודש אפריל של אותה השנה. למשימת החיסונים הזו, וגם לאחת שהייתה אחריה, גויסו כ-650 חובשים אנשי מילואים, ועוד כ-150 חובשים בשירות הסדיר. בתקופה מורכבת זו, נרתם הגדוד בפעם השלישית לחסן את כלל האוכלוסייה.

מפקד היחידה אלוף מזה גלעד פטימר: ״אנחנו ביחידה, כמו גם במפקדת אלון, רואים ערך עליון בסיוע למדינת ישראל בהתמודדות עם הנגיף. הרעיון  של היחידה הוא לסייע לקופות החולים לחסן את אזרחי המדינה על פי הנחיות משרד הבריאות. החובשים עזבו את עיסוקי היום יום (עבודה, לימודים, משפחה) ונרתמו לסייע במלוא המרץ! מדובר בקשת רחבה של אנשים מכל הארץ ובעצם בילדים, החברים וההורים של כולנו'.