יום רביעי , אוקטובר 17 2018
בית / גליל מערבי / חדשות גליל מערבי / דוח מבקר המדינה: ניהול ריכוזי ומעורבות אישית של ראש עיריית נהריה בכל תחום
ז'קי סבג (צילום: עיריית נהריה)
ז'קי סבג (צילום: עיריית נהריה)

דוח מבקר המדינה: ניהול ריכוזי ומעורבות אישית של ראש עיריית נהריה בכל תחום

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא, מפרסם היום (שלישי) דוח ביקורת קשה מאד על עיריית נהריה במסגרת דוח ביקורת על השלטון המקומי. עיריית נהריה זכתה להיכלל בפרק שלם העוסק בהתנהלותה במספר נושאים: פעילותן של מועצת העירייה, וועדות החובה; פעילות שומר הסף של מבקר העירייה; התקשרויות  במכרזים, טיפול בפניות ובתלונות הציבור; תמיכות בעמותות.

ראש עיריית נהריה ז'קי סבג המכהן בתפקידו משנת 1989 זוכה לביקורת קשה מצד המבקר שכותב כי העירייה מנוהלת בצורה ריכוזית וראש העירייה מעורב אישית בכל הליך בעירייה.

הדוח סקר את פעילות העירייה בין  החודשים: אוקטובר 2016  למרס 2017.  בדוח  נכתב כי  נבדקה התנהלות הרכש בעירייה, בה נפל טעם  לפגם חמור כשחתנו של מנכ"ל העירייה דני חמיאס השתתף במכרז ואז  זכה לתיקון הצעתו במכרז. ביקורת קשה נוספת מתייחסת לעוזר ראש העירייה ניסים אלפסי, ונכתב כי הוא גם יו"ר עמותת הכדורסל עירוני נהריה.

תמיכה בעמותות

עיריית נהריה תומכת בעמותת ספורט הכדורסל בנהריה בסכום של  שלושה מיליון שקלים לשנה. עיסוקה המרכזי של העמותה הוא בניהול קבוצת הכדורסל עירוני נהריה. 80 אחוז מהתמיכה של עיריית נהריה בעמותות ספורט מתרכז אך ורק בקבוצת הכדורסל, והעירייה אינה  מבצעת את ועדת התמיכות העירונית על פי הנוהל, אלא על פי החלטה גורפת של מועצת העיר שמאשרת את התמיכות מידי שנה.

ז'קי סבג (צילום: עיריית נהריה)
ז'קי סבג (צילום: עיריית נהריה)

מבדיקת מבקר המדינה עולה כי העירייה לא זוקפת  בכספי התמיכה את השימוש באולם הספורט בעין שרה לטובת העמותה ואת הוצאות התחזוקה שלו.  עוד נכתב: "עוזר ראש העיר (ניסים אלפסי, ר"כ),  הוא גם יו"ר עמותה שהינה עמותה פרטית,  מטפל בכל ענייני העמותה  במשך שעות עבודתו בעירייה תוך ניצול משאבי העירייה, לרבות שירותי מזכירות והוצאות החזקת רכב.

"היועץ המשפטי של עיריית נהריה  (עו"ד אורן ארבל, ר"כ) לא חיווה דעתו על  חשש מניגוד עניינים אפשרי נוכח שני תפקידיו בשני גופים בעת ובעונה אחת". יצוין כי מקרה דומה עלה לכותרות לפני ארבע שנים בעיריית עכו, אז  נאלץ להתפטר מתפקידו ציון ויצמן שעבד כמנהל אגף בעירייה וניהל את עמותת הפועל עכו בכדורגל. בהתערבות של המחלקה המשפטית עב את ניהול הקבוצה, בשל טענה של ניגוד ענייניים.

עוד עולה בדוח כי העירייה מעניקה תמיכות לקבוצות המפעילות בית כנסת באמצעות רכישת ריהוט וארון קודש וזאת ללא אישורן של ועדת התמיכות ומועצת העיר. בדוח מצוין כי כספים אלה יצאו ממקור מימון של היטל השבחה המיועדים לפיתוח העיר וזאת בניגוד לייעוד המקורי של הכסף על פי הדין.

בחירת מכרזים

חלק חמור בדוח דן בניהול מכרזים של ספקים מול עיריית נהריה בוועדת רכש ובלאי.  וכך נכתב: "הועדה מאשרת בדיעבד  ובאופן גורף הזמנות שירותים  ורכישת הטובין וזאת לאחר שראש העירייה אישר אותן".

עוד נכתב כי לעירייה אין תוכניות עבודה רבעוניות לצריכה כנדרש בתקנות הרכש.  "העירייה אפשרה לספק שהוא חתנו של מנכ"ל העירייה (דני חמיאס, ר"כ),  לתקן הצעת מחיר שהגיש  ובזכות זאת להיבחר לספק הזוכה, אף על פי שהעירייה קיבלה  הצעות מחיר נוספות, נמוכות יותר מהצעתו הראשונית של הספק וכבר בחרה בספק אחר", נכתב בדוח.

במכרז אחר העירייה פנתה לקבל הצעות מחיר לרכישת מוצרים שונים,  ורכשה בין היתר  ציוד רפואי וצעצועים משותפות העוסקת בתיווך נדל"ן שאינה מצויה ברישומי העירייה או בכל מאגר אינטרנטי כספקית של מוצר זה. בדוח מצוין כי לא נמצא כל רישום מדוע פנו לאותו ספק ומי הגורם שהחליט לפנות. עוד כתב כי העירייה רכשה ארון קודש לבית כנסת בהחלטה בלעדית של ראש העירייה וללא אישורה של ועדת הרכש או מליאת המועצה".

אי כניסת תושבים לדיונים

 בדוח המבקר מתייחסים לתלונות רבות שנערמו בשנים האחרונות על  איסור כניסת תושבים לישיבות המועצה בנהריה בטענה של "היעדר מקום".  המבקר כותב כי אף שהעירייה הציבה מסך פלזמה בעבור התושבים המעוניינים לצפות בדיונה היא אינה משדרת את הישיבה ובכך מפרה את חוק פומביות דיוני המועצה שלא בהתאם לפקודת העיריות ואף להסכמות של עתירה מנהלית שהוגשה בעניין זה.

עוד נכתב כי פרוטוקולים של העירייה נכתבים בצורה תמציתית, אינם כוללים שאלות או תשובות או את עיקרי הדיון והערותיהם של חברי המועצה וזאת גם בניגוד לתקנות.

בדוח מצוין כי עיריית נהריה לא כינסה ועדות חובה. שמונה ועדות חובה מתוך 20 לא התכנסו כמו: ועדת חינוך וועדת איכות סביבה בשנתיים האחרונות.  חמש ועדות חובה בהן ועדת הכספים  וועדת הביקורת התכנסו בתדירות נמוכה מהנדרש.  הדוח מעלה ליקויים בטיפול בתלונות הציבור ואי הגשת דוח מסכם מידי שנה.  "הממונה על טיפול בתלונות הציבור לא מגישה דוח לראש העירייה ולמועצת העיר וזאת על אף שמבקר המדינה התריע בנושא  בדוח משנת 2011. העירייה לא הכינה אמנת שירות, ולא קבעה פרק זמן מירבי לטיפול במפגעים.  העירייה לא קבעה אמות מידה שוויוניות לניהול וטיפול ישיר של ראש עירייה מול התושבים ואין כל מנגנון  עירוני מקצועי המסדיר זאת", נכתב בדוח", נכתב בדוח.

 בסיום הפרק מבקר המדינה מצפה מעיריית נהריה לפעול לטיפול בליקויים ולבחון את התמיכה לעמותת הכדורסל. המבקר כותב כי יש לבחון האם מן הראוי  להעניק 80 אחוז מתקציבי התמיכה לקבוצה אחת . "ראוי שהעירייה תמצא איזון  נכון לחלוקת התמיכות ענפי הספורט.   בנוגע למכרזים נאמר כי העירייה צריכה לבחור נציגים  ללא אינטרסים. "על העירייה לעשות בדק בית מקיף במערך הרכש שלה. בדוח נכתב כי על סבג  ומבקר העירייה יורם לוי לפעול על פי ההסכמות  שנקבעו בהליך גישור ולתת ללוי אפורות לבצע את עבודתו בשיתוף פעולה מלא".

לסיכום כותב המבקר: " דוח זה מעלה ליקויים משמעותיים בפעולות העירייה הנוגעים למתן תמיכות לעמותות ולקבוצות, לאישור הזמנות רכש ולביצוען, לניהול ישיבות מועצת העירייה וועדותיה ולטיפול בפניות ישירות של תושבים לראש העירייה. בדוח התגלו ממצאים המעוררים חשש לשיקולים לא ענייניים בתהליכי הרכישה של טובין בעבור העירייה וליקויים הנוגעים לכך שעוזר ראש העיריה מכהן גם כיו"ר עמותת קבוצת הכדורסל הנתמכת בידי העירייה בסכומים ניכרים.

"על אף היוקרה שקבוצת הכדורסל המקצוענית עשויה להקנות לעיר נהריה, ראוי שהעירייה תבחן שוב אם הערך הציבורי והתרומה החברתית של הקבוצה לתושבי העיר מצדיקים את סכומי העתק המושקעים בה מתקציב התמיכות, לקבוצה של גברים בוגרים בלבד. מצאי הדוח מלמדים על ניהול ריכוזי ועל מעורבות אישית של ראש העירייה בתחומים רבים ובתהליכים הנתונים לרוב על פי דין בידי הדרג המבצע בעיריית נהריה".

יצוין כי  בית המשפט העליון קבע בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים כי המגמה השלטת כיום לצורך הגברת האיזון והפיקוח בפעולת הרשויות המקומיות היא להפוך את פעולתן למקצועית יותר ולפוליטית פחות. "מעורבותו האישית של ראש העירייה בטיפול בבקשות שהתושבים מפנים אליו ישירות, במתן תמיכות לעמותות ובתהליכי הרכישה אינן עולות בקנה אחד עם מגמה זו ועם הערכים של השירות הציבורי שהיא מבוססת עליהם. על העירייה והעומד בראשה לפעול במרץ לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה ולקבוע כללים והנחיות שימנעו הישנותם בעתיד", סיכם שפירא.

"גאווה והזדהות של כל תושבי העיר"

תגובת עיריית נהריה לדוח מבקר המדינה: דו"ח מבקר המדינה התקבל בעיריית נהריה בימים אלה. העירייה וראש העירייה, ז'קי סבג, מתכוונים לבחון היטב את ההערות שעלו בו ואת הדרכים לתקן את הליקויים הנזכרים בו, וכן לעקוב אחר תיקון הליקויים. יודגש כי במספר נושאים הנזכרים בדו"ח העירייה כבר פעלה והחלה בתיקון הליקויים.

במסגרת זו נציין כי העירייה כבר סיימה את ההתקשרות עם היועצת המשפטית של ועדת הערר לארנונה, שכרה את שירותיו של יועץ מקצועי להסדרת הנהלים במחלקת הרכש, וכן תיקנה אף את נושא הסדרת התמיכות העקיפות ע"י הערכת שמאי שקבע את שווי השימושים במתקני הספורט השונים הניתנים לשימוש ע"י העמותות מקבלות התמיכה. תמיכה עקיפה זו כבר אושרה במועצת העיר ביחס לתמיכות שניתנו בשנת 2017.

בנוסף נציין כי קבוצת הכדורסל עירוני נהריה הינה מקור לגאווה והזדהות של כל תושבי העיר, והיא מביאה כבוד לעיר ומנוהלת באופן מקצועי ומיומן. יחד עם זאת, הערות הביקורת יטופלו על ידי העירייה בהקדם תוך המשך פעילותה הברוכה. בסוגיית הרכש יודגש כי ראש העירייה, שנחשף לליקוי בעקבות פעולת הביקורת ודוח המבקר, פעל מיידית והורה לגורמי העירייה הרלוונטיים להימנע מהתקשרות עם החברות הנ"ל וליישם את דו"ח המבקר באופן מלא.

עוד נדגיש כי כפי שראש העירייה פועל למען כל המגזרים בנהריה כך הוא פועל לרווחת ציבור המתפללים ודואג לבתי הכנסת בעיר, והוא גאה על כך. ראש העירייה מודע להערות המתייחסות לאופן ניהולו את העירייה ולקח אותן לתשומת ליבו. יחד עם זאת, וכפי שהדגיש ראש העירייה אף בתשובות שניתנו למבקר המדינה, הוא חש כי מחובתו האישית לתושבים להיות מעורב בכל המתרחש בעירייה, בין אם מדובר בפרויקט רחב היקף כגון הקמת גשר המיתרים ובין אם מדובר בהתקנת מאחזי יד לקשישים המתקשים בהגעה לביתם".

בדוק גם

מפעל דלתא גרביים צילום אלכס הובר

כרמיאל: מפעל הייצור האחרון של דלתא סוגר את פס הייצור

מפעל הייצור האחרון של דלתא סוגר את פס הייצור בכרמיאל. דלתא הייתה במשך השנים אחד מסמליה …

תגובה אחת

  1. "חש כי מחובתו האישית לתושבים להיות מעורב בכל המתרחש בעירייה, בין אם מדובר בפרויקט רחב היקף כגון הקמת גשר המיתרים ובין אם מדובר בהתקנת מאחזי יד לקשישים המתקשים בהגעה לביתם."

    ממש חסיד אומות עולם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *