המייל האדום - צפון 1

מערכתצפון 1 תבדוק את המידע ותפרסמו, בהתאם להחלטת המערכת.ניתן להעביר את המידע, ללא חשיפת המקור, יחד עם זאת, העברת מספר טלפון ו/או כתובת אימייל עשויה לקצר ולהקל על בדיקת המידע.חובה למלא פרטים אישיים בעת משלוח תמונה, קובץ או מידע אחר המוגן בזכויות יוצרים אשר בבעלותכם.

במידה והמידע מועבר על ידי ארגון/חברה, יש למלא את הפרטים הבאים בנוסף:
לצורך פרסום המידע והבהרת הנושא אתר "צפון 1" הינו חלק בלתי נפרד מאתר בלינקר. והאישור לפרסם מידע זה מתייחס לכל מיקום וקטגוריה באתר בלינקר. הנני מאשר/ת בזאת כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומרים שהועברו ממני ל"צפון 1" באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות גורם המיוצג על ידי. ידוע לי כי העברת החומרים ל"צפון 1" מהווים רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומרים שנשלחו, ומהווים אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שימצא "צפון 1" לנכון, ומתירים ל"צפון 1" לעשות בחומרים שימוש ככל שימצא לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, עבור מסירת החומרים שהועברו, וכי "אתר בלינקר" אינו מתחייב לפרסם את שמי כמקור החומרים (למעט פרסום קרדיט לצילום או יצירה). הנני נותן בזאת הסכמתי לחקירת החומרים, וכי ידוע לי כי "בלינקר" אינו מתחייב לפרסמם. כמו כן, הנני מאשר/ת בזאת לבצע שינויים בחומרים שהועברו כולל עריכתם. במידה והחתימה/חותמת הם בשם ארגון/חברה, הנני מצהיר/ה כי אני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון/חברה.
ניתן ליצור קשר גם בטלפון / דוא"ל: hezafon1807@gmail.com 053-3363880

שיתוף ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram