בית / הד הקריות / חדשות בהד הקריות / קרית אתא הוכרזה כרשות יציבה

קרית אתא הוכרזה כרשות יציבה

משרד הפנים פרסם את רשימת 77 הרשויות היציבות לשנת 2017 ובהן עיריית קרית אתא. העירייה הוכרזה כרשות יציבה לאחר שעמדה …
היו"ר הבא? יעקב פרץ (צילום: הילה מלמד)
היו"ר הבא? יעקב פרץ (צילום: הילה מלמד)

משרד הפנים פרסם את רשימת 77 הרשויות היציבות לשנת 2017 ובהן עיריית קרית אתא. העירייה הוכרזה כרשות יציבה לאחר שעמדה בקריטריונים כספיים ומנהליים שבגינם היא זכאית לסיווג זה.

המשמעות של ההכרזה הינה שהעירייה תמשיך לקבל עצמאות והקלות בדיווחים למשרד הפנים הנדרשים לחלק מפעילויות הרשות כגון: תכנית אשראי לזמן ארוך, ערבויות, חוקי עזר ועוד. על מנת לקבל מעמד של רשות יציבה, על הרשות המקומית להציג למשרד הפנים נתונים כספיים המצביעים, בין השאר, על איזון תקציבי שוטף וגירעון נצבר של עד 12 וחצי אחוז. על הרשות להיות נטולת מענק איזון, על פי הקריטריונים שקבע המשרד. בנוסף, על שיעור גביית הארנונה בה להיות לפחות 70 אחוז ומעלה (ברוטו). רשות מקומית שעומדת בקריטריונים תקבל הקלות משמעותיות שיאפשרו לה פעילות כלכלית תקינה, תוך המשך פיקוח דיפרנציאלי של משרד הפנים. בין ההקלות, הרשות תהיה פטורה מדיווח למשרד הפנים על תוכנית אשראי לזמן ארוך ופטורה מדיווח ומקבלת אישור לגבי חקיקת חוקי עזר.

הרשויות היציבות לשנת 2017 הוגדרו בהתאם לשורת פרמטרים המתבססים על נתוני הדוחות המבוקרים ואיזון בתקציבה השוטף. כמו כן לא נמצאו ליקויים בדוחות הביקורת או ליקויים במערך השכר והעסקת העובדים ברשות, ושורה של פרמטרים נוספים.

היו"ר הבא? יעקב פרץ (צילום: הילה מלמד)
הישג לעירייה. יעקב פרץ (צילום: הילה מלמד)

ההישג התאפשר בזכות תוכניתו של ראש העירייה להגדרת יעדים ברורים לאיזון תוך שמירה על רמת השירות לתושב ומבלי לפגוע בתנופת הפיתוח. העירייה פועלת על-פי תכנון מדוקדק של תוכנית העבודה והתקציב המלווה אותה, והוצאתה לפועל תוך בקרה מתמדת ואחראית של מנהלי האגפים אשר פעלו להתייעלות וצמצום הוצאות מיותרות בכל אגפי העירייה.

ממשרד הפנים נמסר: "רשימת הרשויות היציבות מצביעה על כך שנעשית עבודה משמעותית לצמצום פערים ולצדק חלוקתי בין הרשויות בארץ. אנו נותנים לרשויות המקומיות אפשרות לפיתוח מנועי צמיחה, כדי להרחיב את ההכנסות העצמיות ולשפר באופן משמעותי את השירות לתושב".

ראש עיריית קרית אתא יעקב פרץ: "העירייה מקפידה שנה אחר שנה להגיע לאיזון תקציבי, תוך הגדלה ושיפור מתמיד של השירות הניתן לתושבים. אנו נמשיך לנהל את העירייה באחריות, תוך חתירה מתמדת לשיפור רמת השירותים המוניציפאליים לתושב".

בדוק גם

קרית אתא: פרס חינוך ל-80 תלמידים מצטיינים

השבוע נערך באודיטוריום העירוני טקס חלוקת תעודות הצטיינות ל-80 תלמידים מ-17 בתי הספר היסודיים, החטיבות והתיכונים בעיר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *