fbpx
[shortcode-weather-atlas city_selector=1178243 background_color="transparent" daily=0 unit_c_f="c" sunrise_sunset= 0 current=0 detailed_forecast=0]

החמרה בענישה כלפי אוהדים שיפרו את החוק באירועי ספורט

משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי, בשיתוף משרד המשפטים ומשרד התרבות והספורט, השלימו עבודת מטה והכשרת שוטרים למתן קנסות מנהליים אשר יחולקו למפרי חוק באירועי ספורט. המטרה: לקיים אכיפה מידית טרם נקיטת צעדים פליליים
למגר את תופעת האלימות בספורט צילום: יח"צ

במסגרת התוכנית למיגור האלימות בספורט, הוחלט על מתן קנסות כספיים מנהליים לאוהדים שיפרו את החוק במהלך אירועי ספורט. משטרת ישראל הינה הרגולטור באכיפת החוק לאיסור אלימות בספורט. מכוח אחריות המשטרה לביטחון הציבור, ישנה חשיבה רצופה למציאת כלים בהתמודדות מול תופעות המחוללות הפרה של הסדר הציבורי ובכללן החדרת חפצים אסורים למתקני הספורט ושימוש בפירוטכניקה אסורה.

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, העביר את הסמכות למשטרת ישראל, לאחר חתימת שר המשפטים על התקנות והקנסות המנהליים והכנסתן לתוקף.

משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי ביצעו עבודת מטה סדורה בשיתוף משרד המשפטים ומשרד התרבות והספורט למימוש הכלים החדשים העומדים לרשות המשטרה ואשר תיתן מענה למאפיינים הייחודיים הנדרשים למיגור האלימות ועבירות הסדר הציבורי בתחום הספורט.

הקנסות המנהליים אשר יחולקו למפרי החוק עם חידוש אירועי הספורט, יאפשרו אכיפה מידית כאמצעי ביניים טרם מעבר לצעדים פליליים. אלו יהוו כלי אכיפה להתמודדות עם תופעות אלימות במתקני הספורט והשימוש בהם בעבירות השונות הוכח כאפקטיבי.

החתימה על תקנות הקנסות המנהליים ומימושן על ידי משטרת ישראל, הן צעד מבין מהלכים רחבים שמקדמת המשטרה בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים לשינוי חקיקתי וביצוע תהליכים נוספים במטרה למגר את האלימות במגרשים ולאפשר את המהלך התקין של אירועי הספורט תוך שמירה על הסדר הציבורי וביטחונם של האוהדים והספורטאים.

משטרת ישראל אחראית לשמירה על הסדר וביטחון הציבור ותמשיך לפעול כל העת למיגור האלימות באירועי הספורט.

אהבתם? שתפו!

תגיות

אולי גם יעניין אותך

שיתוף ברשתות החברתיות