fbpx
[shortcode-weather-atlas city_selector=1178243 background_color="transparent" daily=0 unit_c_f="c" sunrise_sunset= 0 current=0 detailed_forecast=0]

פסיקה תקדימית: סרבני פינוי בינוי חויבו לשלם פיצויים בסך 8 מיליון ש"ח

בתי המשפט מתחילים לאבד סבלנות ומחייבים את מי שמעכב פרויקטים של פינוי בינוי בסכומי פיצויים גבוהים כלפי בעלי הדירות האחרים. כך עולה מפסיקה תקדימית שהתקבלה לאחרונה, שחייבה דיירים שסירבו לפרויקט פינוי-בינוי לשלם לשאר בעלי הדירות פיצויים בסך 8 מיליון שקלים
עו"ד דקלה ברקוביץ' צילום: אוהד דיין

החלטה תקדימית המעידה על החמרה ביחס של בית המשפט כלפי סרבני פינוי בינוי, מתוך מחשבה שאולי מדובר בסחטנים המבקשים לקבל יותר לצורך קידום פינוי בינוי בבניין, התקבלה לאחרונה בבית משפט מחוזי, שהורה ל-3 בעלי דירות שסירבו לחתום על הסכם פינוי בינוי לשלם לתובעים – בעלי הדירות האחרים בפרויקט, קרוב ל-8 מיליון שקלים פיצויים על הנזקים שהסבו להם בשל העיכובים שהם גרמו לפרויקט. בנוסף, חויבו הנתבעים בהוצאות משפט של כ-20 אלף שקלים, כל אחד.

התביעה הוגשה על ידי בעלי דירות ממתחם ויצמן בהרצליה, שם מקדמת את פרויקט הפינוי בינוי חברת הבניה – אזורים, שהחתימה עד כה 135 מתוך 140 בעלי הדירות הוותיקות במתחם. במסגרת הפרויקט החדש, שצפוי לכלול 1800 דירות, אמורים הדיירים הוותיקים לקבל תוספת של 45 מ"ר לכל דירה ומרפסת , מחסן וחניה.

השופטים ציינו בפסק הדין כי "יש לבחון במצב הדברים האם סירוב הדיירים הנתבעים להצטרף לפרויקט ההתחדשות העירונית הוא סירוב סביר הנובע מנימוקים כנים וראויים שיש להתחשב בהם או מדובר בנימוקים סחטניים שמטרתם לנצל את מעמדם לצורך השגת רווח כספי או תנאים מיטיבים אחרים ביחס לשאר בעלי הדירות".

בסיכומו של עניין החליטו השופטים כאמור לפסוק לטובת בעלי הדירות שתבעו את הסרבנים וקבעו כי כל אחד מהסרבנים ישלם 2.6 מיליון שקל פיצויים לבעלי הדירות האחרים. באותה נשימה נתנו השופטים הזדמנות אחרונה לסרבנים לחזור בהם ולחתום על הסכם הפינוי בינוי על מנת להימנע מגורל תשלום הפיצוי הגבוה.

יש לציין, כי לאחרונה החליטו רשויות השלטון לשנות את המדיניות לגבי הרוב הדרוש העומד על הסכמה לקידום פרויקט ל-67% בלבד במקום 80% כפי שהיה לפני כן והדבר אכן נותן אור ירוק לקידום מתחמים שלמים הנזקקים להתחדשות עירונית ובפרט פינוי בינוי, בין היתר בחדרה בה פעילות אינטנסיבית של התחדשות עירונית. על כן ההחמרה של בית המשפט בדבר פיצויים כספיים שיושתו על סרבנים, היא בעצם עוד זרז שעשוי לעמוד לטובת רוב בעלי הדירות והיזמים המבקשים לקדם בחדרה ובכלל תהליכי התחדשות עירונית.

עו"ד דקלה ברקוביץ', ראש השלוחה הצפונית של משרד עוה"ד קרן כהן בלחרסקי ושות', המתמחה בהתחדשות עירונית מסבירה: "לפי חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006 אם הסכים רוב מיוחס (העומד נכון להיום על 2/3 מבלי הזכויות שצמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף) מבין בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי להתקשר בעסקת פינוי ובינוי, ובית המשפט קובע כי בעל זכויות באותו מקבץ מסרב סירוב בלתי סביר לביצוע העסקה או מתנה את הסכמתו לכך בתנאים בלתי סבירים, רשאי בית המשפט – לקבוע כי בעל הדירה המסרב אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות באותו מקבץ המסכימים לעסקה, בשל הנזק שנגרם להם עקב אי-ביצוע העסקה, לאשר את ביצוע העסקה וכן למנות עורך דין או רואה חשבון, שאינו בעל דירה במתחם, שיהיה מוסמך, בהתאם להוראות בית המשפט, להתקשר בעסקה בשם בעל הדירה המסרב".

עוד מציינת עו"ד ברקוביץ', כי ניתן לראות בהחלטה זו רמז עבה לכך שבית המשפט היום מחמיר את יחסו כלפי סרבני פינוי בינוי ואינו נותן מקום לסחטנות של בעלי זכויות.

אהבתם? שתפו!

תגיות

אולי גם יעניין אותך

שיתוף ברשתות החברתיות