fbpx
[shortcode-weather-atlas city_selector=1178243 background_color="transparent" daily=0 unit_c_f="c" sunrise_sunset= 0 current=0 detailed_forecast=0]

התחזית הקודרת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: רק שליש מהישראלים יוכלו לרכוש דירה במחיר ממוצע

בכנס הנדל"ן השנתי הוצגו נתונים מדאיגים לגבי יכולתם של הישראלים לרכוש דירה במחיר ממוצע. על פי הסקר, רק שליש ממשקי הבית בישראל יכולים לרכוש דירה עם משכנתא ל– 30 שנה. באיזה אזור בארץ רק 18% מהישראלים יכולים לרכוש דירה באזור מגוריהם ואיפה 53%?
דורון סייג, מנהל מדדי הדיור בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צילום: דרור סיתהכל

עליית הריבית במשק גרמה לירידה משמעותית במספר משקי הבית שיכולים לרכוש דירה במחיר ממוצע בישראל גם ייטלו משכנתא ל–30 שנה. כתוצאה מהירידה בנשיגות הדיור, בשנה האחרונה רכישת דירה אינה בהישג ידם של כ-225 אלף משקי בית נוספים, המהווים כ-8.2% מכלל משקי הבית, כך שנכון לרבעון השני של 2023 רק 37.3% בלבד מכלל משקי הבית בישראל יכולים לרכוש דירה במחיר ממוצע, לעומת 45.5% ברבעון הראשון של 2022.

כך עולה מסקירה בנושא " מגמות בנשיגות הדיור" שהציג דורון סייג, מנהל מדדי הדיור בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במהלך כנס הנדל"ן השנתי של אתר מגדילים שנערך אתמול בכפר סבא.

על פי הסקירה שבוצעה על ידי דורון סייג וד"ר לריסה פליישמן מלשכת הסטטיסטיקן הלאומי, בשנה האחרונה חלה עלייה בריבית על המשכנתאות ועלייה במחירי הדירות הממוצעים לצד עלייה קלה בהכנסות משקי הבית. כדי להעריך את ההשפעה של המגמות האלו פיתחו בלמ"ס מודל המעריך את השינוי שחל בנשיגות הדיור תוך התייחסות לעליית מחירי הדיור בין הרבעון הראשון 2022 לרבעון השני 2023, השינוי בהכנסות משקי הבית, עליית הריבית על המשכנתאות ונתוני רישום האוכלוסין. ההנחות לחישוב סכום המשכנתא המקסימלי למשק בית התייחסו להחזר חודשי המהווה שליש מההכנסה נטו של משק הבית (המקסימום המקובל בשוק), עמידה בדרישת ההון העצמי המינימלי (25% ממחיר הדירה) והתקופה מקסימלית להחזר המשכנתא – 30 שנים.

מהסקירה עולה, כי ההחזר החודשי הנדרש לרכישת דירה במחיר ממוצע אשר עמד ברבעון הראשון של 2022 על 5,335 ש"ח עלה ל-6,623 ש"ח ברבעון השני של שנת 2023, עלייה של 24.1% שמורכבת גם מעליית הריבית וגם מעליית מחירי הדיור. העלייה בשני הגורמים (מחירים וריבית) הביאו לירידה בנשיגות הדיור. עם זאת, ההשפעה של עליית הריבית הייתה משמעותית יותר על פני התקופה שנבחנה.

נשיגות הדיור נבחנה גם בפילוח למחוזות ונמצא כי באזורי הביקוש רכישת דירה במחיר ממוצע הינה בהישג ידם של אחוז נמוך בקרב משקי הבית. כך לדוגמה, במחוז ירושלים רק 18.8% ממשקי הבית יכולים לרכוש במחוז דירה במחיר ממוצע, במחוז תל אביב רק 20.9% ובמחוז מרכז 34.2% לעומת זאת, באזורי הפריפריה נמצאה נשיגות דיור יחסית גבוהה, כאשר במחוז חיפה 43.8% ממשקי הבית יוכלו לרכוש דירה במחיר ממוצע, 53.2% במחוז דרום ו 53.3% במחוז הצפון .

סייג ציין בכנס כי הקושי ביכולתם של משקי הבית לרכוש דירה בתנאים הנוכחיים, צפוי להוות גורם משמעותי במיתון הביקוש לדירות ובכך עשוי לצנן את שוק הדיור.

אהבתם? שתפו!

תגיות

אולי גם יעניין אותך

שיתוף ברשתות החברתיות