תיאטרון הצפון בצרות | 11 מיליון שקלים חובות. מבקש מינוי נאמן זמני | הד הקריות

חובות תיאטרון הצפון – 11 מיליון שקלים. מבקש מבית המשפט מינוי נאמן זמני

תיאטרון הצפון פנה לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה להורות על מתן צו פתיחת הליכים ומינוי נאמן זמני לשמירה על נכסיו ולאיתור רוכש לתיאטרון. חובותיו למנויים מסתכמים ב-4 מיליון שקלים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
צו הקפאת הליכים. תיאטרון הצפון. צילום: דורון גולן
צו הקפאת הליכים. תיאטרון הצפון | צילום: דורון גולן

תיאטרון הצפון בצרות. חברת תיאטרון הצפון פנתה לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה להורות על מתן צו פתיחת הליכים ומינוי נאמן זמני לשמירה על נכסי התיאטרון ולאיתור רוכש לתיאטרון. על פי הבקשה, חובותיו של התיאטרון עומדים על כ-11 מיליון שקלים. בין הסיבות שהביאו למצבו הכספי העגום מציין תיאטרון הצפון בבקשה את המתחרה – היכל התיאטרון של קרית מוצקין – ובעיקר את משבר הקורונה אשר פגע בו קשות. תיאטרון הצפון חייב כעת למנויים שלו כ-4 מיליון שקלים.

הבקשה למינוי נאמן זמני נעשתה מתוך כונה שתהיה אפשרות למכור את הפעילות של התיאטרון כ"עסק חי", אך בעקבות המשבר הכלכלי שבו נמצא כיום ענף הבידור, הסיכוי לכך הוא קלוש ביותר. בנימוקים לבקשה, שהוגשה בשם תיאטרון הצפון, על ידי עו"ד איתי פריימן, נכתב כי התיאטרון נוסד בדצמבר 1993 ובמשך כל השנים פעל בבית העם בקרית חיים. בחודש בפברואר 2019 הוארך הסכם השכירות שלו במקום עד לשנת 2036 עם אופציה לחמש שנים נוספות. עוד צוין בבקשה כי התיאטרון העסיק 48 עובדים ועם משבר הקורונה הוצאו 45 מהם לחל"ת, שממנו הם עדיין לא חזרו.

תיאטרון הצפון בצרות | צילום: דורון גולן

 

המתחרה ממוצקין

בנימוקים לבקשה מצוין כי חלק מהגירעון העמוק שבו מצוי התיאטרון נובע מהקמת היכל התיאטרון בקרית מוצקין – "אשר הוקם אמנם לפני כ-10 שנים, אך בעוד שזה, כמו גם תיאטרונים אחרים בחיפה וסביבתה, נהנה מתקציבי עירייה ומתקציבי משרד התרבות, תיאטרון הצפון, המאוגד כחברה בע"מ, אינו זכאי לכאורה, ועל כל פנים אינו מקבל, כל תקציב או מימון ציבורי כלשהו. פרט לכך שתיאטרון מוצקין נגס באופן טבעי במספר מנויי התיאטרון, הרי שהסבסוד שממנו הוא נהנה באמצעות תקציב משמעותי מעיריית קרית מוצקין איפשר לו להתחרות באופן אגרסיבי על ידי הורדת מחיר המנויים באופן משמעותי".

חובות לבנקים, לספקים ולמנויים

עוד נטען בבקשה: "גם ערב פרוץ מגפת הקורונה היה מצבו הכלכלי של התיאטרון שלא מן המשופרים בלשון המעטה, והוא היה מצוי במחנק תזרימי שהביא אותו כאמור ליטול מפעם לפעם הלוואות גישור מבעלי המניות. מאז פרוץ מגפת הקורונה וסגירת שעריו, הולך הגירעון שבו מצוי התיאטרון ומעמיק. בהקשר זה יוזכר, כי החולה המאומתת הראשונה באזור הקריות שהתה ב-4 במרס בהצגה באולם התיאטרון. אמנם במהלך חודש יוני ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ניתן היתר לקיים פעילות תרבות של עד 500 איש, אך לא זאת בלבד שהעלאת הצגה עבור 500 איש בלבד היא הפסדית עבור התיאטרון, ובפרט לנוכח דרישות משרד הבריאות שמשמעותן הכפלת כוח האדם מטעם התיאטרון, לנוכח העלייה במספר החולים המאומתים מדי יום הופחת ההיתר לקיום פעולות תרבות ל-250 איש בלבד".

בא כוח התיאטרון, עו"ד איתי פריימן | צילום: יח"צ
בא כוח התיאטרון, עו"ד איתי פריימן | צילום: יח"צ

חובותיו של התיאטרון, המסתכמים כאמור ב-11 מיליון שקל, מחולקים באופן הבא: 1.5 מיליון שקל לבנק הפועלים (נושה מובטח), 500 אלף שקל לעובדים, 250 אלף שקל לבנק לאומי, 2.5 מיליון שקל לספקים ו-4 מיליון שקל ללקוחות שרכשו מנויים לעונת ההופעות 2021-2020. כמו כן חובו של התיאטרון בהלוואות בעלים מסתכם ב-2 מיליון שקל, ולכך יש להוסיף ערבויות של בעלי המניות לבנקים בסך של 1.75 מיליון שקל.

אין סיוע

עוד נכתב בבקשה: "בסאגה שמסתכמת לכדי אבסורד ממש, מאמצי התיאטרון באמצעות המנכ"לית לקבל סיוע ממשרד התרבות ו/או מהרשות המקומית העלו חרס. אפילו הניסיון לקבל סיוע ממשרד האוצר כפי שזכאיות לקבל חברות מסחריות בעלות היקף הכנסות כשל התיאטרון לא צלחו.

תחילה פעלה מנכ"לית התיאטרון לנסות ולקבל סיוע באמצעות תקציב בסך של כ-200 מיליון שקל שהוקצה לשם כך על ידי משרד התרבות עבור התרבות המתוקצבת ומיועד למוסדות תרבות שמפיקים מופעי תרבות בעצמם, וזאת בשונה מתיאטרון הצפון שמשמש היכל תרבות ורוכש הצגות שמופקות על ידי תיאטרונים יוצרים שונים בארץ.

לא תרבות מתוקצבת

"משרד התרבות טען כי תיאטרון הצפון אינו נכנס בגדר התרבות המתוקצבת. עוד עשתה מנכ"לית התיאטרון מאמצים לקבל סיוע באמצעות כ-40 מיליון שקל שהקצה משרד התרבות לסייע להיכלי תרבות באמצעות הרשויות המקומיות, אך נענתה שתקציב זה יועד לתיאטרון שפועל מטעם עיריית חיפה, וזאת אף שתיאטרון חיפה נמנה עם הזכאים לקבלת התקציב ממשרד התרבות עבור תיאטרונים יוצרים.

"לבסוף, אפילו הניסיון לקבל סיוע בסך של 400 אלף שקל, שהוקצה על ידי משרד האוצר לכל חברה בעלת הכנסה שנתית כשל התיאטרון, נדחה מכיוון שהתיאטרון הוא אמנם חברה בע"מ אך מוגדר לצורכי מע"מ כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח). לבסוף, ולאחר מאמצים בלתי נלאים, נאותו הגורמים המטפלים במשרד האוצר לאשר לתיאטרון סיוע בסך של 150 אלף שקל, אך זה מבושש ונכון למועד הגשת בקשה זו ובחלוף יותר מארבעה חודשים מאז פרוץ המשבר לא התקבל".

להורות על מינוי נאמן

בבקשה מצוין כי לנוכח השתלשלות העניינים "לא ניתן לקיים את פעילות התיאטרון אלא באופן גירעוני. אך לאחר שנים שבהן העמידו לתיאטרון הלוואות ומימנו את פעילותו הגירעונית, שעה שמנגד ממומנים התיאטרונים השכנים מתקציבים ציבוריים, הגיעו בעלי המניות לכלל החלטה שהם אינם מעוניינים עוד להוסיף ולהזרים עוד ועוד כספים לצורך המשך הפעלה הגירעונית של התיאטרון.

"לנוכח הכספים הרבים שכבר השקיעו בעלי המניות ולא יושבו לידיהם, בסך של 2 מיליון שקל והסכומים שבערבותם האישית, בסך של 1.75 מיליון שקל, הם אינם נכונים עוד להשקיע כספים לצורך הניסיונות להציל את התיאטרון. ומכאן בקשה זו – לפירוק התיאטרון. אין בשלב זה מימון לקיים הליך שיקום של התיאטרון, אך בעלי המניות סבורים, כי ייתכן שיעלה בידי נאמן שימונה להצליח למכור את התיאטרון ואולי להותירו כעסק חי. בהתאם להוראות סעיפים 6 ו-7 לחוק, רשאי התיאטרון לבקש את פירוקו שלו בעצמו מחמת חדלות הפירעון והחובות. אשר על כן, מתבקש בית המשפט ליתן צו לפתיחת הליכים ולהורות על מינוי נאמן לתיאטרון".

הדיון בבקשת התיאטרון יתקיים ב-5 ביולי.

שלשום פרסמנו כי תיאטרון הצפון לא פתח את שעריו במועד הנקוב, 1 ביולי (אתמול), כפי שהיה מתוכנן תחילה.

חדשות נוספות

בקרו אותנו גם בפייסבוק: הד הקריות

אהבתם? שתפו!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

אולי גם יעניין אותך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שיתוף ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram