מהמשטרה נמסר כי נגרם נשק לחלונות הראווה של העסק, לא היו נפגעים באירוע.