גדלקין סיכם את הביקור ואמר: "איווט קפץ אלי הביתה בהפתעה לביקור אישי ופגישה חברית, במהלכה שמה של עירנו נצרת עילית, אשר קרובה מאוד לליבו,  עלה יותר מפעם אחת ובמובן החיובי כמובן. אביגדור היקר, נצרת עילית היא ביתך, תושביה  מוקירים את פועלך ודאגתך לעירנו ולמדינת ישראל".