בנוסף במקום טופלו שני ילדים ע"י יחידת חוס"ן של איחוד הצלה