יום שישי , מרץ 22 2019
בית / גליל מערבי / הבית של העסקים / איך רושמים סימן מסחר?
צילום: פוטוליה
צילום: פוטוליה

איך רושמים סימן מסחר?

 

מאת: עוה"ד יוסי חכם ודוד שולחני

סימני מסחר הם אותיות, ספרות, מילים, דמויות, צלילים או צירופים של אלה, המשמשים את היצרנים או ספקי השירותים כדי לסמן את סחורותיהם או שירותיהם, כך שיזוהו על ידי הצרכן. רישום סימן המסחר מעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי סחורות ו/או שירותים שבגינם הוא נרשם, מאפשר לבעליו לבדל עצמו ממתחריו ולבנות לעצמו מוניטין. בנוסף, רישום הסימן מאפשר לצרכנים, לזהות את המוצר ומונע הטעיה.

הבקשות לרישום סימני מסחר מוגשות למחלקת סימני מסחר במשרד המשפטים, כשהן כוללות דוגמה של הסימן וכן פרטים בדבר סוג השירותים או הסחורות, בהתאם לקטגוריות הקבועות בתקנות סימני המסחר, 1940. בוחני המחלקה בודקים את כשירות הבקשות לרישום בהתאם לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב – 1972 ולתקנות הרלוונטיות.

עו"ד יוסי חכם (צילום: יח"צ)
עו"ד יוסי חכם (צילום: יח"צ)

במסגרת זו, בוחני המחלקה בודקים אם הסימן בעל אופי מבחין, זאת אומרת שאינו סימן שהוא גנרי או תיאורי בלבד, ואם אינו בעל דמיון מטעה לסימן רשום ביחס לאותו סוג של שירותים או מוצרים, או כאלה שקרובים בתחומם.

סימן מסחר העונה על הקריטריונים שבחוק, יירשם במאגר סימני המסחר ובמשך תקופת הרישום תהא לבעליו זכות בלעדית על השימוש בו. תוקף של סימן מסחר הוא לעשר שנים. לאחר תקופה זו ניתן לחדשו לתקופות נוספות של עשר שנים כל אחת, בכפוף לתשלום אגרה מתאימה.

קודם להגשת הבקשה יש לבדוק היטב האם אין קיימים סימנים אשר הסימן המבוקש על ידך עלול להביא להפרתם. כמו כן יש להקפיד לערוך את הבקשה בהתאם להוראות הדין. יש חשיבות למקצועיות בעת הגשת הבקשה, לרבות באופן ניסוח הסימן וקביעת הסיווגים בהם הוא נרשם.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© הכותבים הם עוה"ד יוסי חכם ודוד שולחני, משרד חכם את אור-זך

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *