fbpx
[shortcode-weather-atlas city_selector=1178237 background_color="transparent" daily=0 unit_c_f="c" sunrise_sunset= 0 current=0 detailed_forecast=0]

אושר תקציב עיריית נהריה: 400 מיליון שקלים

ישיבת התקציב בעיריית נהריה | צילום: אדריאן הרבשטיין
ישיבת התקציב בעיריית נהריה | צילום: אדריאן הרבשטיין

96 מיליון לחינוך. 24 מיליון לתרבות ו-50 מיליון לרווחה. בתכנית: פתיחת גני ילדים חדשים, בית ספר דמוקרטי, השקעה בתשתיות וסלילת כבישים

מליאת מועצת העיר נהריה אישרה הערב את תקציב העירייה לשנת 2019 והוא יעמוד על  כ- 412 מיליון שקל. מדובר בגידול של 17.5 מיליון שקל לעומת תקציב 2018. כ-12 מיליון מכספי הגדלת התקציב יושקעו השנה בחינוך, בהתאם לחזונו של ראש העירייה השואף לקדם ולפתח את התחום. בסך הכל יעמוד תקציב החינוך על 96 מיליון שקל, המהווים יותר מ-20 אחוז מתקציב העירייה. הכנסות העירייה מארנונה צפויות להסתכם בכ-170 מיליון שקל. ראש העירייה רונן מרלי הסביר כי העירייה מספקת שירותים רבים ומגוונים לתושבים באיכות גבוהה ובהיקף רחב ותשאף לשמור על רמתם גם בשנת 2019: "בין היתר מדובר בחזות העיר, תברואה, ניקיון, איכות הסביבה שמירה ובטחון וכדומה. הצורך בשימור ותחזוקת השירותים הקיימים וכמו כן הדרישות הנוספות הנובעות מהגידול באוכלוסייה והרצון לשפר את רמת השירות, תובע מאתנו תוספת תקציבים, והתייעלות מרבית, במטרה לשמור על האיזון התקציבי".

יצוין כי במהלך השנים הקרובות תשתמש העירייה בתקציבי הפיתוח כדי לבנות כ- 50 מרחבי לימוד חדשים בבתי ספר יסודיים במטרה ליצור אקלים לימודי נעים יותר. כמו כן, יפתחו שמונה כיתות חדשות בבתי הספר העל יסודיים, שבהן עתידים להיקלט מעל 350 נערים ונערות, בנוסף ייבנו כיתות תקשורת חדשות.

תקציב התרבות לשנת 2019 יעמוד על כ-24 מיליון שקל והוא מבטא את הרצון להשקיע ולטפח את תנועות הנוער הקיימות בעיר, הכנסת תנועות נוער חדשות שיתווספו לאלה הקיימות, הגדלת היקף הפעילות והקצאת מבנים הולמים וראויים לפעולתם. כמו כן, בודקת העירייה את האפשרות להשתלבות רשת המתנ"סים בפעילות בעיר לרווחת התושבים.

היקף עלות השכר הכוללת ברשות צפויה להסתכם השנה סך של כ- 139.5 מיליון שקל  ובכלל זה, 26 מיליון שקל שיועברו לתשלומי גמלאות, עלויות פרישה ופיצויים. יודגש כי עלויות השכר מהוות כ-34 אחוז מכלל התקציב.

תקציב הרווחה לשנת 2019 יעמוד השנה על כ-50 מיליון שקל והוא תוכנן בהתאם לתחזית הצרכים הצפויה לכל השנה ולאור הנחיות משרד הרווחה.

עיריית נהריה צפויה לפרוע בשנת 2019 סך של כ- 19 מיליון שקל עבור הלוואות שהיא מחויבת להן  והן מהוות  שיעור של  כ-4.5 אחוז מכלל התקציב השנתי.

יצוין כי במסגרת מחויבות ה לתושב תממן העירייה את תנופת הפיתוח המתוכננת לעתיד הקרוב המתבטאת בפתיחת 10 גני ילדים חדשים, בניית שני בתי ספר יסודיים חדשים אף הם , פתיחת בית ספר דמוקרטי בעיר, הפיכת בית הספר "נופר" לשש כיתות שנתי, בניית מגרשי כדורגל חדשים השקעה מסיבית בתשתיות מים וביוב בשדרות הגעתון, טיילת צפון החדשה ועוד וסלילת כבישים חדשים להקלה בעומסי התנועה, כל אלה ייעשו תוך חלוקת העומס התקציבי באופן מושכל.

מרלי: "בסיכומו של עניין, יינתן דגש למדיניות הנהלת העירייה ולמטרות והיעדים החדשים בתחומי החינוך והתרבות תוך קיום כל ההתחייבויות וההסכמים הקיימים. העירייה תמשיך ותפעל על מנת לספק את מלוא השירותים לתושבים לשביעת רצונם תוך שמירה על מסגרת התקציב ואיזון תקציבי".

אהבתם? שתפו!

תגיות

אולי גם יעניין אותך

שיתוף ברשתות החברתיות