תכנית המלונות. מי זוכר את הסכם הפשרה עם הרצל קרן?

חבר מועצת העיר רני אלוש שהעלה את הנושא: "יש כאן לדעתי חומר שראוי שייבדק על ידי גורמי הביקורת והאכיפה. מדובר בביזוי פסק דין חלוט. תכנית מתאר ארצית (תמ"א)  13/6 אושרה לאחר התכנית ולכן היא לא יכולה לבטל רטרואקטיבית את הוראות תמ"א 13 שחלה על התכנית.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
תכנית המלונות פולג

הסכם פשרה שנחתם עם חבר מועצת העיר לשעבר הרצל קרן וקיבל תוקף של פסק דין מעלה חשש לכאורה על כי האזור המערבי המלונאי שבתוכנית עיר ימים תוכנן מחדש בניגוד לקבוע בהסכם פשרת עיר ימים.

דברים אלה עולים ממכתבו של חבר מועצת העיר רני אלוש לעירית נתניה בו הוא טוען כי תכנית המלונות אושרה בלא שנעשו תסקירים כפי שנדרשו על פי הסכם הפשרה עם הרצל קרן שקיבל תוקף של פסק דין בשנת 2003, .

הרצל קרן: תכנית עיר ימים עמדה לחסל את שמורת האירוסים עם בנייה

בתחילת שנות ה-2000 עתר הרצל קרן נגד תכנית עיר ימים שעמדה לחסל את שמורת האירוסים בבנייה. במסגרת המאבק של קרן בתכנית השמורה ניצלה, תכנית הבנייה בה בוטלה כולה. "היה שם פרק שעסק במלונאות בחוף פולג ובפרק זה דרשתי שכל התכנון של המלונאות יותאם לתכנית המתאר הארצית לחופים תמ"א 13 וזה אומר הגשת כל התסקירים הנדרשים על פי התמ"א" אומר הרצל קרן, לאחר ששלח מכתב לעירייה בו הוא מעלה חשש שאם המצב הוא כזה הרי כל תכנית המלונאות בטלה ומבוטלת.

הרצל קרן צילום רותי ברמן
הרצל קרן צילום רותי ברמן

הרצל קרן נדהם: "קיבלתי בתדהמה עותק ממכתבו של חבר המועצה רני אלוש, שבא בהמשך למכתב של עמותת אדם טבע דין בנושא שבנדון. מהמכתבים עולה לכאורה שבזמן שהועדה המקומית לתכנון ולבניה של נתניה תכננה מחדש את השטח המערבי המלונאי תוכנית הבניה עיר ימים, הלוא היא התוכנית נת /401 / 20 היא פעלה בניגוד לאמור ו/או תוך התעלמות מהסכם פשרת עיר ימים ובניגוד לפסק הדין מפורש" כותב הרצל קרן לעיריית נתניה.

כידוע, הרצל קרן הגיש נגד התכנית עתירה מנהלית אשר התבררה בבית המשפט המחוזי והעליון ובסופם של דיונים ארוכים, הגיעו הצדדים ובכלל זה קרן והועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, להסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין.

בהסכם הפשרה בסעיפים 5, 3  נקבע במפורש כי: "החלק המערבי של התוכנית – דהיינו אזור המלונות והתיירות בתוכנית- האזור התיירותי בתוכנית יתוכנן מחדש תוך התאמה מלאה לתמ"א 13 על הוראותיה ותשריטיה".

כפי הידוע, בהוראות תמ"א 13 ,הלוא היא תוכנית המתאר לחופים, נקבע בין היתר, כי: לא ידונו בתכנית מיתאר מחוזית ובתכנית מיתאר מקומית שיחולו על שטחים כאמור ובמידה שיחולו, ולא יחליטו בהן אלא אם הוכנו והוגשו למוסדות התכנון הנוגעים בדבר כל אלה:

תסקיר מפורט של התנאים המקומיים, לרבות השלכות השימושים הקיימים על החוף, סקרים וניתוח ההצעות שבתוכנית,  תסקיר ההשפעה על הסביבה, סקר חופי מפורט לרבות סקר זרמים בים,  סקר והצעה תכנונית בדבר דרכי הגישה. סקר המערכות של תשתית הסביבה והשלכותיו על האתר של אותה תוכנית מחזור. הצעת תשתית המתאימה לשימושים המפורטים באותה תוכנית מתאר.

רני אלוש: יש כאן לדעתי חומר שראוי שייבדק על ידי גורמי הביקורת והאכיפה

הרצל קרן: "בנסיבות העניין, ובמידה והמידע במכתבו של חבר המועצה רני אלוש נכון והועדה המקומית לתכנון ולבניה של נתניה לא תכננה מחדש את האזור המלונאי בתוכנית עיר ימים, כפי שנקבע בהסכם הפשרה, אזי יש בכך, הפרה גסה וביזיון בית משפט, מצידה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה של נתניה, על כל המשתמע מכך, ובכלל זה איבוד אמון הציבור ברשות ציבורית .אשר על כן, אפשר וכל התכנון מחדש של האזור המלונאי בתוכנית עיר ימים, נעשה שלא כדין ועל סמך מידע שאינו מקצועי ולכן יש להכריז על התוכנית כבטלה או מוקפאת".

רני אלוש צילום עצמי

חבר מועצת העיר רני אלוש שהעלה את הנושא: "העובדות מדברות בעד עצמן, יש כאן לדעתי חומר שראוי שייבדק על ידי גורמי הביקורת והאכיפה. מדובר בביזוי פסק דין חלוט. בכל מקרה תכנית מתאר ארצית (תמ"א)  13/6 אושרה לאחר התכנית ולכן היא לא יכולה לבטל רטרואקטיבית את הוראות תמ"א 13 שחלה על התכנית ובוודאי שהיא אינה יכולה לבטל את הוראות פסק הדין החלוט. תמוה שזו תשובת העיריה והנושא ממילא מחייב בדיקה מעמיקה של כל הגורמים."

עיריית נתניה: התכנית נבדקה ונדונה בפני ועדת ערר ואישורה תואם את הסכם הפשרה

מעירית נתניה נמסר בתגובה: "תכנית הבינוי והפיתוח שאושרה לאחרונה למלונאות – נבדקה ונדונה  בפני וועדת ערר, בפני וועדת הולחו"ף וגם בוועדת המשנה לעררים במועצה הארצית ואושרה על ידם.

תכנית תמ"א 13/ 6 שסימנה את מתחם המלונות במסגרתה, ביטלה את תמא 13 בגבולותיה, ואישורה תואם לקבוע בהסכם הפשרה".

ועל כך משיב הרצל קרן: "חשוב שהציבור ידע  שאין מחלוקת שהעירייה כלל לא יידעה את ועדות הערר ואת  הוועדה לשמירה על חופי הים – הוולחוף –  שדנו בתוכנית בעבר, על דבר קיומו של הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק  דין, שחייב את העירייה לתכנן מחדש את השטח המלונאי בתוכנית "עיר ימים", תוך התאמה מלאה להוראות תוכנית המתאר הארצית לחופים, על הוראותיה ותסקיריה. הלכה למעשה,  מאשרת העירייה בתגובתה, שהיא לא עשתה את התסקירים הנדרשים בתב"ע, כתנאי לדיון ולאישור התוכנית מחדש, ובכך הפרה העיריה את הסכם הפשרה ואת פסק הדין, על כל המשתמע מכך על בטלות התוכנית וביזיון בית משפט.

אהבתם? שתפו!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

אולי גם יעניין אותך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שיתוף ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram