המייל האדום - חדשות נתניה

מערכת חדשות נתניה תבדוק את המידע ותפרסמו, בהתאם להחלטת המערכת.ניתן להעביר את המידע, ללא חשיפת המקור, יחד עם זאת, העברת מספר טלפון ו/או כתובת אימייל עשויה לקצר ולהקל על בדיקת המידע.חובה למלא פרטים אישיים בעת משלוח תמונה, קובץ או מידע אחר המוגן בזכויות יוצרים אשר בבעלותכם.

במידה והמידע מועבר על ידי ארגון/חברה, יש למלא את הפרטים הבאים בנוסף:
לצורך פרסום המידע והבהרת הנושא אתר חדשות נתניה הינו חלק בלתי נפרד מאתר בלינקר. והאישור לפרסם מידע זה מתייחס לכל מיקום וקטגוריה באתר בלינקר. הנני מאשר/ת בזאת כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומרים שהועברו ממני ל"חדשות נתניה" באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות גורם המיוצג על ידי. ידוע לי כי העברת החומרים ל"חדשות נתניה" מהווים רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומרים שנשלחו, ומהווים אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שימצא "חדשות נתניה" לנכון, ומתירים ל"חדשות נתניה" לעשות בחומרים שימוש ככל שימצא לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, עבור מסירת החומרים שהועברו, וכי "אתר בלינקר" אינו מתחייב לפרסם את שמי כמקור החומרים (למעט פרסום קרדיט לצילום או יצירה). הנני נותן בזאת הסכמתי לחקירת החומרים, וכי ידוע לי כי "בלינקר" אינו מתחייב לפרסמם. כמו כן, הנני מאשר/ת בזאת לבצע שינויים בחומרים שהועברו כולל עריכתם. במידה והחתימה/חותמת הם בשם ארגון/חברה, הנני מצהיר/ה כי אני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון/חברה.

ניתן ליצור קשר גם בטלפון / דוא"ל:

netanya@blinker.co.il
09-7713276 
rutiberman@gmail.com

שיתוף ברשתות החברתיות

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram