יום שני , פברואר 18 2019
בית / גליל מערבי / חדשות גליל מערבי / הוועדה לבדיקת מינויים ממליצה לא לאשר את מינויה של אביטל בוחבוט למנכ"ל תאגיד מעיינות זיו
אביטל בוחבוט בורשטיין (צילום: פרטי)
שיעיזו לפגוע בה. אביטל בוחבוט בורשטיין (צילום: פרטי)

הוועדה לבדיקת מינויים ממליצה לא לאשר את מינויה של אביטל בוחבוט למנכ"ל תאגיד מעיינות זיו

הוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות, בראשות השופטת בדימוס בלהה גלאור, ממליצה לא לאשר את מינויה של אביטל בוחבוט-בורשטיין למנכ"לית תאגיד המים מעיינות זיו, בשל קרבתה לראש עיריית מעלות-תרשיחא שלמה בוחבוט.

בוחבוט-בורשטיין, בתו של בוחבוט, נבחרה לתפקידה כמ"מ מנכ"ל התאגיד במרס 2013. באוקטובר 2017, כשנערך מכרז חדש לבחירת מנכ"ל התאגיד, אמר היועץ המשפטי של תאגיד המים בוועדה: "סטטוטורית אין מניעה למינוי המועמדת, מאחר שעיריית מעלות-תרשיחא מחזיקה בפחות ב-46.7 ממניות התאגיד ומזכויות ההצבעה ואינה מחזיקה בזכות למנות את רוב הדירקטורים ואף לא את המנכ"ל".

היועץ המשפטי הוסיף עוד, כי שלמה בוחבוט העביר את זכויות ההצבעה שלו לראש מועצת כפר ורדים סיון יחיאלי.

אביטל בוחבוט בורשטיין (צילום: פרטי)
חוות דעת חיובית. אביטל בוחבוט בורשטיין (צילום: פרטי)

במקביל, לפני שלושה חודשים, המועצה המקומית שלומי, המקבלת את שירותי התאגיד, הגישה עתירה לבג"ץ, שבה ביקשה לבטל את מינויה של בורשטיין לתפקיד מנכ"לית התאגיד בהיותה:  "נגועה בניגוד עניינים ו/או להעביר את בדיקת מינויה של המועמדת לתפקיד מנכ"לית לוועדה וכי עד לסיום הבדיקה יוקפא תפקידה".

העתירה לבג"ץ שהגישה מועצת שלומי נמחקה בנימוק שיש להמתין להחלטת ועדת המינויים.
וכך נכתב בהחלטת הוועדה: "הוועדה מקבלת את עמדת רשות המים ומשרד המשפטים שמתקיים ניגוד עניינים מובנה ואינהרנטי ואינו בר הסדר מטעמי הקירבה האישית בין המועמדת לבין ראש עיריית מעלות-תרשיחא. מתגובת משרד המשפטים שהופנתה לרשות המים עולה, כי תפקידה של המועמדת למנכ"ל התאגיד מעורר חשש תדיר לניגוד עניינים ושאין מקום לאשר את המינוי. לדעתנו, תאגיד המים אמור לשרת באופן מיטבי את כל הרשויות שמקבלות ממנו שירותים, ללא העדפה לאחת מהן".
עוד עולה מעמדת משרד המשפטים כפי שהופנתה לרשות המים – וזאת בניגוד לעמדת היועץ המשפטי של התאגיד כי על אף שעיריית מעלות-תרשיחא מחזיקה בפחות מ-50 אחוז ממניות התאגיד, ל"עיריית מעלות-תרשיחא יש אינטרסים ברורים ומובהקים בהחלטות השונות המתקבלות בתאגיד המים, ואינטרסים אלו אינם עולים בהכרח בקנה אחד עם טובתו של התאגיד ועם טובתן של יתר הרשויות המקומיות השותפות בו. יצוין, כי למרות חוות דעת זו, רשות המים הודיעה לוועדה, כי בוחבוט-בורשטיין ממלאת את תפקידה על הצד הטוב ביותר".
השופטת גילאור כתבה: "לא מתקנים עוול אחד בעוול אחר, והקשר האישי בין המועמדת, בתו של ראש העיר מעלות-תרשיחא, אינו בר איזון ולא ניתן להסדרה. אשר על כן, לא ניתן לאשר את מינויה של אביטל בורשטיין לתפקיד מנכ"לית תאגיד המים מעיינות זיו".
אביטל בוחבוט-בורשטיין מסרה בתגובה: "ראשית דבר אציין כי בהיותי מועמדת למשרת מנכ"ל התאגיד לא הייתי מעורבת בשום דרך בהליכי פרסום המכרז ובהליכים למיון המועמדים והבחירה. בכל אלה עסקו דירקטוריון החברה וועדת האיתור, שמונתה על ידו למטרה זו והיועצים המשפטיים שליוו את ההליך. לפיכך את כל השאלות בנוגע לאופן ניהול ההליך ותקינותו, כמו גם הליכי האישור ובכללם תהליכי המצאת החומרים אצל הוועדה לבדיקת מינויים בשירות הציבורי, עלייך להפנות לגורמים האמורים.
"אציין כי בהחלטת הוועדה, נושא הפגמים לכאורה בהליך המכרז לא היווה שיקול. ההיפך. היא ציינה את תפקודי לטובה והתמקדה אך ורק בסוגיית ניגוד העניינים.
"עוד אעיר, כי שאלתך בעניין הניגוד לכאורה בין הליך המכרז למינוי ועדת האיתור אינו נהיר די הצורך, וככל הנראה יסודו בטעות בהבנת ההליך. במכרז למינוי מנכ"ל נתונות בידי תאגיד 2 חלופות: האחת הליך מכרזי רגיל, השנייה הליך מכרזי באמצעות ועדת איתור. התאגיד בחר בחלופה השנייה, ואין בכך כל פסול.
"על עצם החלטת הוועדה, איני חפצה להרחיב את הדיבור, ולו מן הטעם שאני שוקלת בכובד ראש להעמיד אותה למבחן בערכאה משפטית מוסמכת. אציין רק, כי בשלב זה אני סבורה, בכל הכבוד, שהוועדה שגתה בהחלטתה זו וכי לא ניתן לייחס לי חשש לניגוד עניינים רק מחמת היותי בתו של מי שעומד כעת בראש עיריית מעלות, שגם לא אוחזת ב-50 אחוז ממניות התאגיד, ולכן על פי חוק אין ניגוד עניינים. אציין, כי סוגיה זו עמדה לנגד עיני הדירקטוריון בקבלו את החלטתו למנותי למנכ"ל והוא הגיע לכדי מסקנה זהה, וזאת גם בהתבסס על חוות דעת משפטית שהונחה בפניו.
"כהונתי כמ"מ מנכ"ל התמשכה אכן על פני כחמש שנים, וזאת בגיבוי מלא של רשות המים מטעמים ענייניים ומקצועיים. בכלל זאת הושהה הליך פרסום המכרז למנכ"ל קבוע במשך תקופה ארוכה, עקב הרצון לבחון את ייחודו של התאגיד עם תאגיד צפוני סמוך. בסיכומו של עניין נבחרתי כמועמדת בעלת הניקוד הגבוה ביותר, על פי הדין והכללים".

בדוק גם

עו"ד ענת לביא אזולאי צילום שרית ציילר

חברת מועצת העיר עו"ד ענת לביא חזרה הביתה

חברת מועצת העיר, עו"ד ענת לביא אזולאי מסיעת ״עוצמה לנתניה״ הצטרפה השבוע באופן רשמי לסיעת …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *